เศษธุลี

posted on 14 Jun 2011 00:31 by guokevichan
 
เศษธุลี
   บทกวี : จิระนันท์ พิตรปรีชา (๒๕๒๔) 
 

 ฉัน คือกรวดเม็ดร้าว
แหลกแล้วด้วยความเศร้า หมองหม่น
ปรารถนาเป็นธุลีทุรน
ดีกว่าทนกลั้นใจอยู่ใต้น้ำ 
 
 
哀尘土
 
 我是一颗粉碎石
         忧伤沉默在暗中
                宁可化为哀尘土
                        强似悲泣水底鸣
 

edit @ 14 Jun 2011 00:43:26 by guoluren

Comment

Comment:

Tweet